Služby

Poskytuji individuální terapii pro dospělé osoby. Aktuálně je možné se domluvit jak na online tak na osobním setkání.

Mám řadu zkušeností s rodiči, kteří mají dítě s postižením. Zajímám se o témata spojená s ženstvím a mateřstvím.

S čím Vám mohu pomoci?:

  • obtíže v mezilidských či pracovních vztazích
  • témata spojená s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím
  • obtíže s rozhodováním, volby „co v životě chci, potřebuji, musím…“
  • vztah k sobě samému, pocity méněcennosti, obtíže se sebepřijetím takový, jaký jsem
  • cokoliv jiného, co Vás trápí a nevíte, jak dál

Další informace o podmínkách spolupráce naleznete zde.

V rámci terapie s Vámi:

  • Věřím, že každý člověk má v sobě potenciál k tomu, aby mohl žít šťastnější a spokojenější život 
  • Vnímám, že je užitečné nejen poslouchat naše myšlenky, ale stejně tak být vnímavý ke svým emocím a tělesným projevům či bolestem
  • Nabízím Vám podporu, porozumění i možnost podívat se na Váš život z jiné perspektivy
  • V terapii je pro mne důležitá tvořivost. Nebudu mít pro Vás předem připravené rady, budete mě zajímat Vy, a to co teď aktuálně zažíváte
  • Více se o gestalt terapii dozvíte například zde

Jaký je rozdíl mezi psychoterapeutem, psychologem a psychiatrem: 

Psycholog je ten, kdo vystudoval psychologii na vysoké škole. Není tím automaticky kvalifikován k provádění psychoterapie. K tomu potřebuje ještě absolvovat psychoterapeutický výcvik.

Psychiatr vystudoval medicínu a následně se specializoval na obor psychiatrie. Psychiatr je oprávněn předepisovat léky. Ne každý psychiatr pracuje také psychoterapeuticky formou rozhovoru.

Psychoterapeut: V České republice legislativně nezakotvená profese. Nicméně se v odborných kruzích předpokládá, že psychoterapeut bude mít vysokoškolské vzdělání v humanitním směru a absolvuje psychoterapeutický výcvik. V rámci výcviku si osvojí dovednosti potřebné pro vedení psychoterapeutického rozhovoru, postupy práce.